Over mij

Filosoof en schrijver Toske Andreoli is auteur van De mooiste tijd van je leven? Een nieuwe kijk op studiestress (Uitgeverij Lontano, 2020). Voorbij de gangbare verklaringen biedt dit boek een nauwgezette analyse van het
ontstaan van psychische klachten, studievertraging en uitval bij studenten. Andreoli pleit voor meer betrokkenheid, gedeelde ritmes en sociale cohesie.

Andreoli studeerde psychologie en filosofie in Groningen. De mooiste tijd van je leven? is een bewerking van de scriptie waarmee zij in 2018 afstudeerde bij Trudy Dehue. Ze ontving er de LSVb Scriptieprijs 2019 voor (juryrapport).

Ze werkte ruim een jaar als redacteur en onderwijsjournalist voor ScienceGuide, de website met nieuws, opinie en achtergrond uit de wereld van het hoger onderwijs en onderzoek. Terugkerende thema’s in haar artikelen zijn het hoger onderwijs als werkgever (flexibele schil, werkdruk, sociale veiligheid), het onderwijs zelf (taalbeleid, burgerschap, selectie, studiesucces, studentenwelzijn, pedagogiek, didactiek) en praktijkgericht onderzoek (lectoraten, zorg, energietransitie, klimaatadaptatie, agrarische sector).

Voor het lectoraat Higher Education, Research and Innovation van de Hogeschool van Amsterdam deed ze kwalitatief onderzoek naar professionele ontwikkeling van studenten (interviewstudie).

Eerder liep ze stage bij De Groene Amsterdammer en de Nationale Politie. Voor het Meertens Instituut onderzocht zij onder begeleiding van Leonie Cornips de interacties en relaties tussen varken en mens.

Daarnaast publiceert ze af en toe opiniestukken in verschillende landelijke kranten en droeg ze bij aan Het F-boek − feminisme van nu in woord en beeld.

Foto Leon Joanknecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *